Home

Oratorium Rzymskokatolickie w Warszawie

pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli

W Oratorium są odprawiane msze święte w rycie trydenckim, według rubryk św Piusa X sprzed 1958 roku.
Opiekę duszpasterską nad Oratorium sprawuje wielebny x. Rafał Trytek ICR.

Msze święte w Oratorium nie są sprawowane w jedności z modernistami okupującymi stolice biskupie Kościoła Katolickiego, co oznacza, że ani pseudopapież Franciszek ani pseudobiskup warszawski ks. Kazimierz Nycz nie są wymieniani w kanonie mszy świętych.
Do komunii świętej mogą przystępować jedynie katolicy, nie uznający modernistycznej hierarchii za katolicką.”
X. Rafał Trytek ICR

Osobom nowym (które wcześniej nie były na mszy świętej w Krakowie) zaleca się wcześniejszą rozmowę z Kapłanem.

Czytaj dalej: Kontakt | W dniu mszy | Zachowanie i strój |