Home

Oratorium Rzymskokatolickie w Warszawie

pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli

W Oratorium są odprawiane msze święte w rycie trydenckim, według rubryk św Piusa X sprzed 1958 roku.
Opiekę duszpasterską nad Oratorium sprawuje wielebny x. Rafał Trytek ICR.

Msze święte w Oratorium nie są sprawowane w jedności z modernistami okupującymi stolice biskupie Kościoła Katolickiego, co oznacza, że ani pseudopapież Franciszek ani pseudobiskup warszawski ks. Kazimierz Nycz nie są wymieniani w kanonie mszy świętych.
Do komunii świętej mogą przystępować jedynie katolicy, nie uznający modernistycznej hierarchii za katolicką.”
X. Rafał Trytek ICR

Osobom nowym (które do tej pory nie były na mszy świętej w Krakowie) zaleca się wcześniejszą rozmowę z Kapłanem.

Czytaj dalej: Kontakt | W dniu mszy | Zachowanie i strój |

.

Pieśni

Na stronie powstała nowa zakładka „Pieśni”. Będą na niej zamieszczane pieśni (nagrania) jakie będą śpiewane na najbliższej Mszy niedzielnej w Oratorium w Warszawie, by wierni mogli się zapoznać, osłuchać i przygotować do śpiewów mszalnych.